Column Arnon Grünberg

13-02-2012 17:51

Voor mijn scriptie van de VO (IVABO-1984), had ik als titel genomen: "moet ik kiezen voor persoonsgericht of structureelgericht vormingswerk". Vele vormingscentra in internaatsverband hadden de mening, dat je de bewustwording van het individu structureel moest gaan aanpakken. De machtsposities binnen de school, het bedrijfsleven, de overheid, het gezin moesten inzichtelijk gemaakt worden. Het persoonsgericht werken was in feite "water naar zee dragen" Structuren omver en de individuele ontplooiing kwam wel vanzelf. Ik had daar altijd ambivalente gevoelens bij. (wordt vervolgd)