Waarom mijn geschiedenis weergeven?

09-02-2012 15:18

Hoewel ik gericht ben steeds vooruit te blijven kijken groeit de behoefte ook nu en dan terug te kijken. Wat gebeurde er toen? Hoe ervaarde ik dat als kind? Hoe voelde het voor mij om in de vijftiger en zestiger jaren volwassen te worden. Kortom mijn geschiedenis en mijn reflectie daarop.

Omtrent mijn genealogische zoektocht kan ik alleen zeggen, dat ik op een globale manier mijn voorouders heb weergegeven. Op dit moment is de behoefte om een genealogisch onderzoek te doen niet groot. Ik vind het wel leuk om te ontdekken waar mijn voorouders oorspronkelijk vandaan komen.