Wat een voorrecht! Zes kleinkinderen. De jongste is 8, de oudste 24 jaar.  De pedagogische verantwoordelijkheid staat niet meer centraal.  Geeft mij een bevrijdend gevoel met hen om te gaan.  Ik probeer open te zijn naar hen en zij doen dat  naar mij. En dan ontstaat er met elk kleinkind een bijzondere relatie. Dit contact geeft echt meerwaarde aan mijn leven. Heel bijzonder!